Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, mondeling of schriftelijk en leveringen van diensten door Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bekijk de algemene voorwaarden via onderstaande button.